Over ons

Stichting 'Uit het Woord der Waarheid´

met de extra fondsen 
      'Evangelie-Lectuur' (voorheen 'Evangelielektuur Kinderdijk')
      en 'Het Goede Zaad' kalenders

Deze website wordt beheerd door enkele overtuigde Christenen die geloven dat de hele Bijbel het Woord van God is. Zij mochten door genade het eeuwige leven ontvangen door de Heere Jezus Christus als hun Heiland en Heere in het geloof aan te nemen (zie bijv. Joh. 3:16; 6:47).

Wij willen door middel van deze website graag alle kinderen van God dienen met het Woord van God. 
Om dit te bereiken willen we betrouwbare lectuur verspreiden waarin de gedachten van God worden uitgelegd. Hierbij gaat het onder anderen om lectuur waarin de kostbaarheid van de Persoon van Christus en Zijn werk op het kruis van Golgotha op de voorgrond staan. 
Ook willen we graag de kostbare Bijbelse waarheden met betrekking tot de Gemeente van God, Haar toekomst en de toekomst van de Christenheid en de wereld, de heerlijke inhoud van het Evangelie, de zekerheid van onze redding door het geloof in Christus enz. door middel van onze uitgaven onder de aandacht van alle ware kinderen van God brengen. 

Het ontstaan van de Stichting ´Uit het Woord der Waarheid´:

Met bovenstaand doel voor ogen heeft br. H.L. Heijkoop in opdracht van zijn Heere en Heiland in 1946 de stichting ‘Uit het Woord der Waarheid’ opgericht. Hij is in die tijd begonnen met de uitgave van het Bijbelstudie-maandblad: ‘Uit het Woord der Waarheid’. Dit Bijbelstudieblad wordt door Gods genade nog steeds (gratis) uitgegeven.

Lectuur voor Christenen:

Vanuit deze stichting is indertijd een uitgeverij opgestart die tot op vandaag de dag betrouwbare Bijbelstudieboeken en Bijbelstudiemateriaal uitgeeft. De uitgegeven boeken en brochures zijn voor een deel door br. H.L. Heijkoop zelf geschreven. Ook worden er boeken uitgegeven die geschreven zijn door andere betrouwbare en begaafde Bijbeluitleggers, mensen die door God gebruikt zijn om Zijn Woord te kunnen uitleggen. Een groot aantal uitgaven is inmiddels (in samenwerking met buitenlandse uitgevers) in diverse talen gedrukt en uitgegeven.

Voor digitale artikelen, MP3-lezingen en Bijbelstudies: zie ook onze site www.debijbelvoorjou.nl

‘Evangelie-Lectuur’

Nadat het depot van stichting ‘Uit het Woord der Waarheid’ in 1998 vanuit Winschoten naar Aalten verhuisd was, werd in 2000/01 het werk van Stichting ´Evangelie-Lektuur´ te Kinderdijk overgenomen en vanuit Aalten voortgezet door de stichting ‘Uit het Woord der Waarheid’ . 

Door de uitgaven van ‘Evangelie-Lectuur’ willen wij graag de Blijde Boodschap doorgeven aan iedereen die de Heere Jezus Christus nog niet in het geloof heeft aangenomen (1 Tim. 2:3-4).

Het ontstaan van ‘Evangelie-Lektuur Kinderdijk’:

Stichting ´Evangelie Lektuur´ te Kinderdijk is jaren geleden opgericht door de evangelist, br. Jan Rouw, en later voortgezet door broeder Karel Rouw. God heeft het werk van deze twee broeders rijk gezegend.  De werkzaamheden van deze stichting waren voornamelijk gericht op het uitgeven en verspreiden van materialen voor evangelisatie. Met dit doel voor ogen werden Bijbels, brochures, traktaten, ansichtkaarten en andere evangelisatiematerialen voor volwassenen en kinderen uitgegeven. En dat gebeurt nog steeds door dit fonds, nu onder de vlag van ´Uit het Woord der Waarheid´.
Om Gods Woord nog meer bekend te maken onder anderstalige medemensen hebben wij ook een bescheiden voorraad van Bijbels en/of Nieuwe Testamenten in diverse talen.

Het fonds ´Het Goede Zaad Kalenders´ is in het jaar 1998 gestart om goede evangelisatie-kalenders te kunnen aanbieden, zowel in de vorm van dagkalenders als door fotokalenders.

Werkwijze van de Stichting:

  • Doordat we met veel vrijwilligers werken, kunnen de prijzen erg laag gehouden worden.
  • Wij proberen onze doelstelling met Gods hulp te realiseren, zodat de Naam van de Heere Jezus wordt verheerlijkt.
  • Ter informatie: ‘Stichting Uit het Woord der Waarheid’ is een ANBI-instelling. 
  • De stichting is statutair gevestigd in Aalten.  

Algemene Informatie:

Stichting ‘Uit het Woord der Waarheid’
Postbus 260
7120 AG Aalten
Tel.: (0031)(0)543-471746
Fax: (0031)(0)543-478533
e-mail: [email protected] (informatie en correspondentie)
           [email protected] (bestellingen)
           www.uhwdw.nl
IBAN: NL44INGB0000924608 (voor betaling van facturen)
BIC: INGBNL2A

Giften voor het werk van de Heer en behoeftigen algemeen kunnen worden overgemaakt naar:

Iban: NL56 INGB 0000 7236 02 (aftrekbaar) BIC: INGBNL2A t.n.v. Stg. Uit het Woord der Waarheid

Geoormerkte giften (niet voor ANBI doelen) *

Iban: NL37 ABNA 0422 2100 48 BIC: ABNANL2A t.n.v. Stg. De Blijde Boodschap

* (voor specifieke dienstknechten en specifieke behoeftigen: cf. de wetgeving niet aftrekbaar)

 

K.v.K-nummer : 41014310

De stichting is statutair gevestigd te Aalten (voorheen Winschoten)

Statutaire zetel: Aalten (voorheen Winschoten)

BTW-nummer : 002899310 B 01