Ontdek onze producten
Stichting Uit het Woord der Waarheid

met de extra fondsen 
      'Evangelie-Lectuur' (voorheen 'Evangelielektuur Kinderdijk')
      en 'Het Goede Zaad' kalenders

Deze website wordt beheerd door enkele overtuigde Christenen die geloven dat de hele Bijbel het Woord van God is. Zij mochten door genade het eeuwige leven ontvangen door de Heere Jezus Christus als hun Heiland en Heere in het geloof aan te nemen (zie bijv. Joh. 3:16; 6:47).

Wij willen door middel van deze website graag alle kinderen van God dienen met het Woord van God. 
Om dit te bereiken willen we betrouwbare lectuur verspreiden waarin de gedachten van God worden uitgelegd. Hierbij gaat het onder anderen om lectuur waarin de kostbaarheid van de Persoon van Christus en Zijn werk op het kruis van Golgotha op de voorgrond staan. 
Ook willen we graag de kostbare Bijbelse waarheden met betrekking tot de Gemeente van God, Haar toekomst en de toekomst van de Christenheid en de wereld, de heerlijke inhoud van het Evangelie, de zekerheid van onze redding door het geloof in Christus enz. door middel van onze uitgaven onder de aandacht van alle ware kinderen van God brengen. 

Bekijk alle categorieën