Info-serie ‘Wat zegt de Bijbel’: Verzegeld en gezalfd met de Heilige Geest

Info-serie ‘Wat zegt de Bijbel’: Verzegeld en gezalfd met de Heilige Geest
  • Info-serie ‘Wat zegt de Bijbel’: Verzegeld en gezalfd met de Heilige Geest
  • Info-serie ‘Wat zegt de Bijbel’: Verzegeld en gezalfd met de Heilige Geest
Dit is het vijfde deel van de serie: 'Opdat Hij ons tot God zou brengen'. De serie van 8 brochures geeft een beschrijving van het Bijbelse Christendom, waarin het verlossingwerk van de Heer Jezus centraal staat. Voor God gaat immers alles om Christus en om het verlossingswerk dat Hij volbracht heeft op het kruis van Golgotha. De apostel Petrus schrijft: 'Want Christus heeft ook eenmaal voor de zonden geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petr. 3:18). Wij zijn door genade met God verzoend en dicht bij Hem gebracht. En die ondoorgrondelijke genade wordt ook nu nog aan ieder mens aangeboden!

De studies behandelen verschillende fundamentele Christelijke geloofswaarheden.
De titel van elke brochure geeft het onderwerp van het behandelde thema aan.

HEIJKOOP, H.L.

289-3

€ 3,95