De Heilige Geest

Dit boek bevat het leerstellige avontuur van de schrijver. Hij was vast overtuigd van de waarde van de gave van het spreken in tongen, en sloeg zijn Bijbel open om de argumenten ervoor te verzamelen. Stukje bij beetje zakte de grond onder zijn voeten weg…

Lees meer

Een actueel onderwerp, belicht en besproken aan de hand van de geschiedenissen in het Bijbelboek Handelingen. Laat de Bijbel aan het woord. Aantal pagina's: 128 Bindwijze: paperback

Lees meer

In onze tijd is er veel aandacht voor het fenomeen van de gaven van de Geest. De charismatische beweging, haar leer en praktijken fascineren heel wat Christenen. Maar wat zegt Gods Woord precies over thema's als de doop met de Heilige Geest, het spreken i

Lees meer

Ongewijzigde herdruk met een nieuwe omslag. Limited edition. Wat zegt de Bijbel over het spreken in talen? Er is in onze tijd terecht een groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest en voor de gaven van de Geest. In de charismatische bewegin

Lees meer

In dit boek gaat de schrijver op zeer begrijpelijke wijze uitvoering in op vele vragen aangaande de Persoon en het werk van God de Heilige Geest in de gelovge persoonlijk en in de Gemeente van God. Het biedt een Schriftuurlijke overdenking over dit belang

Lees meer

Kan en mag ik bidden tot de Heilige Geest? Aantal pagina's: 4

Lees meer

Een zeer actuele brochure over de vraag wat de Schrift verstaat onder het vervuld zijn met- het vol zijn van de Heilgie Geest, onder het spreken in talen, gebedsgenezing, enz.. Een geschrift dat oproept tot bezinning op de vraag wat Gods gedachten hieromt

Lees meer

Dit is het vijfde deel van de serie: 'Opdat Hij ons tot God zou brengen'. De serie van 8 brochures geeft een beschrijving van het Bijbelse Christendom, waarin het verlossingwerk van de Heer Jezus centraal staat. Voor God gaat immers alles om Christus en o

Lees meer

De afgelopen decennia zijn er op de gelovigen allerlei trends afgekomen vanuit de charismatische beweging en velen weten hier geen raad mee. Men vraagt zich af: uit welk 'rijk' komen deze dingen vandaan en hoe moeten wij ons daar tegenover opstellen?Ander

Lees meer