Eindejaarskaarten

Zakje met 10 dezelfde kaarten met de Bijbeltekst: 'Het volk dat in de duisternis wandeld zal een groot licht zien.'

Lees meer

Zakje met 10 dezelfde eindejaarskaarten met de Bijbeltekst: 'Ere zij God in de hoogste hemelen'. Er is ook een mixset met 10 eindejaarskaarten verkrijgbaar (zie catagorie: 'Mixpakketten')

Lees meer

Enkelvoudige ansichtkaart, formaat A6, luxe afwerking deels voorzien van hoogglanslak. Met de tekst: Gezegende feestdagen!

Lees meer

Dubbele luxe kaart, formaat 148X148 MM. Met aan de binnenkant de Bijbeltekst: ‘Ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u… de Zaligmaker (Redder) geboren is, Hij is Christus, de Heere’ (Luk. 2:10-11)

Lees meer

Zakje met 10 dezelfde kaarten met de Bijbeltekst: 'U is heden de Heiland geboren'.

Lees meer

Enkelvoudige kaart, formaat 148X148 mm. Met Bijbel- en/of bemoedigende teksten: Gezegende feestdagen!

Lees meer

Enkelvoudige kaart, formaat 148X148 mm. Met Bijbel- en/of bemoedigende teksten: Fijne feestdagen!

Lees meer

Dubbele luxe kaart, formaat 148X148 MM. Met aan de binnenkant de Bijbeltekst: ‘U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8:9)

Lees meer

Vintage ansichtkaart met de tekst: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eigen geliefde Zoon gaf. De Bijbel – Johannes 3:16

Lees meer

Zakje met 10 dezelfde kaarten met de Bijbeltekst: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.'

Lees meer

Zakje met 10 dezelfde eindejaarskaarten met de Bijbeltekst: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou'. Er is ook een mixset met 10 eindejaarskaarten verkrijgbaar (zie catagorie: 'Mixpakketten')

Lees meer

Zakje met 10 dezelfde kaarten met de Bijbeltekst: 'Emmanuel ... God met ons'.

Lees meer