E-books

Met deze korte overdenkingen wil de schrijver vanuit de Schrift aantonen dat de Heer Jezus Christus wel degelijk God is. Hij is de Eeuwige, de jehova van het Oude Testament (Jahweh, de HEERE).

Lees meer

De koning naar Gods hart, die ons in veel gebeurtenissen (als herder en koning) iets van de Heer Jezus laat zien, maar in zijn falen (overspel, opvoeding) ook belangrijke levenslessen voor ons allemaal toont.Mooie, full-colour omslag. Aantal pagina's:

Lees meer

Aantal pagina’s: 88Bindwijze: paperback

Lees meer

Wanneer we over de heerlijkheid en de grootheid van de Heere Jezus Christus nadenken moeten we dicht bij de Schrift blijven. We moeten er voor waken dat we ons niet laten leiden door menselijke opvattingen want geen mens is immers in staat om te doorgrond

Lees meer

We leven in een tijd waarin de fundamenten van het Christelijke geloof aangevallen worden. Satan zet alles op alles om te verwoesten wat er nog van God in deze wereld zichtbaar is. In het bijzonder is hij erop uit de grondslagen van het echte Christendom

Lees meer

Aantal pagina’s: 174Bindwijze: paperback

Lees meer

God had aan Mozes precies voorgeschreven hoe de Tabernakel gemaakt moest worden en toen de bouw voleindigd was, was het gemaakt 'zoals de HEERE geboden had' (Ex. 39:43).

Lees meer

E-book Bijbel: Engels

Lees meer

Dit boek bevat het leerstellige avontuur van de schrijver. Hij was vast overtuigd van de waarde van de gave van het spreken in tongen, en sloeg zijn Bijbel open om de argumenten ervoor te verzamelen. Stukje bij beetje zakte de grond onder zijn voeten weg…

Lees meer

Dit boekje bestaat uit 2 delen: - Een warme uitleg van Psalm 133 door br. Larry A. Stassel uit de V.S. over de zegen van eensgezindheid en samen optrekken - En een ernstig woord van wijlen br. Samuel Ridout over het falende priesterschap: als gerijpte

Lees meer

In deze brochure staan enkele artikelen die ons aansporen om het Evangelie uit te dragen, nu het nog genadetijd is. Zoals de Schrift zegt: 'Want ik schaam mij niet voor het Evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis voor een ieder die gelooft' (Rom

Lees meer

Blijft een gelovige zijn leven lang een ‘arme zondaar’? De Bijbel is duidelijk: een mens zonder God is hopeloos verloren. Maar als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, ziet God hem dan nog als een zondaar, of als Zijn eigen kind? Door de Bijbel le

Lees meer