E-books

Auteur: Brian Reynolds Aantal pagina's: 144 Bindwijze: paperback, gebonden.

Lees meer

Dit boek bevat het leerstellige avontuur van de schrijver. Hij was vast overtuigd van de waarde van de gave van het spreken in tongen, en sloeg zijn Bijbel open om de argumenten ervoor te verzamelen. Stukje bij beetje zakte de grond onder zijn voeten weg…

Lees meer

We leven in een tijd waarin de fundamenten van het Christelijke geloof aangevallen worden. Satan zet alles op alles om te verwoesten wat er nog van God in deze wereld zichtbaar is. In het bijzonder is hij erop uit de grondslagen van het echte Christendom

Lees meer

Blijft een gelovige zijn leven lang een ‘arme zondaar’? De Bijbel is duidelijk: een mens zonder God is hopeloos verloren. Maar als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, ziet God hem dan nog als een zondaar, of als Zijn eigen kind? Door de Bijbel le

Lees meer

Aantal pagina’s: 176Bindwijze: paperback

Lees meer

Het Woord van God is een onuitputtelijke bron van zegeningen. Sla de Schrift open, en overweeg de rijkdom ervan! Aantal pagina’s: 64 Kijk ook eens op http://http//debijbelvoorjou.nl, onze site met tal van gratis artikelen over Bijbelse thema’s en

Lees meer

De koning naar Gods hart, die ons in veel gebeurtenissen (als herder en koning) iets van de Heer Jezus laat zien, maar in zijn falen (overspel, opvoeding) ook belangrijke levenslessen voor ons allemaal toont.Mooie, full-colour omslag. Aantal pagina's:

Lees meer

In deze brochure staan enkele artikelen die ons aansporen om het Evangelie uit te dragen, nu het nog genadetijd is. Zoals de Schrift zegt: 'Want ik schaam mij niet voor het Evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis voor een ieder die gelooft' (Rom

Lees meer

  Verschenen in beperkte oplage Aantal pagina’s: 64  

Lees meer

De afgelopen decennia zijn er op de gelovigen allerlei trends afgekomen vanuit de charismatische beweging en velen weten hier geen raad mee. Men vraagt zich af: uit welk 'rijk' komen deze dingen vandaan en hoe moeten wij ons daar tegenover opstellen?Ander

Lees meer

We zullen nooit ten volle de grootheid van de Heer Jezus kunnen doorgronden; alleen de Vader kent die (Matth. 11:27). Toch zei de Heer Jezus in Zijn gebed tot Zijn Vader: ‘Dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Chri

Lees meer