Hartvormige, ronde en grote kaarten

Luxe ansichtkaart 130x180mm met de tekst: Ik geef raad, mijn oog is op u. Ps. 32:8

Lees meer

Luxe ansichtkaart 130x180mm met de tekst: Zijn barmhartigheid is niet opgehouden! Klaagl. 3:22-23

Lees meer

Luxe ansichtkaart 130x180mm met de tekst: Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is Spr. 4:23

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst Want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte. Neh. 8:11 Inclusief envelop en per 5 stuks verpakt Formaat 12X17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn Goedertierenheid is in eeuwigheid Ps. 106:1 Inclusie envelop en per 5 stuks verpakt Formaat 12X17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade voor genade Joh. 1:16 Inclusief envelop en per 5 stuks verpakt Formaat 12X17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God. Openb. 15:3 Inclusief envelop en per 5 verpakt Formaat 12X17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: Doch gij, o mijn ziel! Zwijg Gode; Want van Hem is mijn verwachting. Ps. 62:6 Inclusief envelop en per 5 verpakt Formaat 12X17 cm

Lees meer

uxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'De HEERE is goed, Hij is tot sterkte' Nahum 1:7 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'De HEERE is ons gedachtig geweest, Hij zal zegenen.' Ps. 115:12 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Want het woord des HEEREN is recht, en al Zijn werk getrouw.' Ps. 33:4 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.' 1 Sam. 16:7 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer