Hartvormige, ronde en grote kaarten

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'De HEERE is ons gedachtig geweest, Hij zal zegenen.' Ps. 115:12 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Want het woord des HEEREN is recht, en al Zijn werk getrouw.' Ps. 33:4 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.' 1 Sam. 16:7 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.' Ps. 104:24 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Hij zal u niet begeven, noch u verlaten.' Deut. 31:6 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.' 1 Petr. 5:7 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen van mijn sterkte, mijn Toevlucht is in God.' Ps. 62:8 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt  Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Zegt tot God: Hoe wonderbaar zijt Gij in Uw werken!' Ps. 66:3 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden.' Ps. 46:2 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt  Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.' Ps. 145:8 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'Jezus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie.' 2 Tim. 1:10 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer

Luxe dubbelkaart met los inlegvel met de tekst: 'De rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.' Ps. 118:16 Incl. envelop en per 5 stuks verpakt Formaat: 12 x 17 cm

Lees meer