Recent verschenen A6 kaarten

Enkelvoudige ansichtkaart, per stuk verpakt, met de tekst: Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Rom. 8:39

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Job 3:16

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: De Heere.... zal met u zijn. Deut. 31:8

Lees meer

Enkelvoudige ansichtkaart, per stuk verpakt, met de tekst: Wees niet bang! Je Vader geeft om jou! Zie Matth. 10:29-31

Lees meer

Enkelvoudige ansichtkaart, per stuk verpakt, met de tekst: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps. 119:105

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: Gezegende feestdagen! Ik zal... mij verheugen in de God van mijn heil. Habakuk 3:18

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Jozua 1:5

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: Je hemelse Vader zegt: Met eeuwige liefde heb Ik je liefgehad. Zie Jer. 31:3

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: God is mijn vesting en kracht. 2 Sam. 22:23

Lees meer

Enkelvoudige ansichtkaart, per stuk verpakt, met de tekst: Ik wens je diepe vrede in je hart toe. Weet dat God voor alles zorgt! Zie 1 Petr. 5-7

Lees meer

Enkelvoudige ansichtkaart, per stuk verpakt, met de tekst: Ik weet: mijn Verlosser leeft. Ik zelf zal Hem aanschouwen. Job 19:25

Lees meer

Ansichtkaart, verpakt per set van 10 stuks van dezelfde kaart, met de Bijbeltekst: Het is God Die mij met kracht omgordt. Ps. 18:33

Lees meer