Basis van het geloof

Auteur: J.Ph. Buddingh Aantal pagina's: 12 Bij afname van meer dan 100 stuks per titel is in bepaalde gevallen extra korting mogelijk. vraag er eventueel naar bij de administratie  

Lees meer

In deze brochure staan enkele artikelen die ons aansporen om het Evangelie uit te dragen, nu het nog genadetijd is. Zoals de Schrift zegt: 'Want ik schaam mij niet voor het Evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis voor een ieder die gelooft' (Rom

Lees meer

Dit boekje behandelt een onderwerp dat nogal onbekend lijkt te zijn: berouw, inkeer, zelfoordeel, belijdenis, omkeer – wat is het belang ervan? In de loop van de jaren zijn er vaak niet-gelovigen geweest die tot inkeer leken te komen. Ze leken in Chris

Lees meer

Blijft een gelovige zijn leven lang een ‘arme zondaar’? De Bijbel is duidelijk: een mens zonder God is hopeloos verloren. Maar als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, ziet God hem dan nog als een zondaar, of als Zijn eigen kind? Door de Bijbel le

Lees meer

Hebt u vrede met God? - dat is de belangrijkste vraag die er bestaat. Die vraag moet door iedereen zonder onderscheid overwogen worden, of je nu oud of jong, rijk of arm bent. En daarom willen we u deze vraag met liefdevolle ernst voorleggen.   Als u kun

Lees meer

In dit prachtige boek laat de schrijver op een hartverwarmende manier fundamenten zien van de Christelijke geloofswaarheid. Het gaat om waarheden die de basis vormen van ons geloof, van ‘het geloof’, waarvoor we volgens de Brief van Judas moeten strijden,

Lees meer

Het onderwerp van de Drie-eenheid gaat het menselijke verstand te boven. De Bijbel leert ons wel de kostbaarste waarheden over God, Zijn volmaaktheid en Zijn Wezen. Maar ze openbaart ons niet alles over Hem. In God blijft voor ons altijd iets wat wij niet

Lees meer

Als je vandaag de dag naar de Christenheid kijkt, vraag je je misschien af: Waarom zijn er zo veel verschillende groepen Christenen? Waar kan ik Christenen vinden die samenkomen in overeenstemming met Gods Woord? Is er een manier om de eenheid van

Lees meer

God heeft ons in Zijn Woord de weg naar eeuwige zaligheid en redding gewezen. Miljoenen mensen hebben hun zonden beleden en geloven in het verlossingswerk van de Heere Jezus. Nu zijn ze gelukkige kinderen van God. Maar niet iedereen die tot bekering is g

Lees meer

Een artikel dat gaat over de vraag of een mens zich moet bekeren; of hij zich kan; of dat bekering een zaak is die alleen de Heere kan doen. God roept in Zijn Woord op om zich te bekeren. Willen we dat of verzetten we ons met vrome motieven tegen het werk

Lees meer

Aantal pagina’s: 174Bindwijze: paperback

Lees meer

Het Woord van God is een onuitputtelijke bron van zegeningen. Sla de Schrift open, en overweeg de rijkdom ervan! Aantal pagina’s: 64 Kijk ook eens op http://http//debijbelvoorjou.nl, onze site met tal van gratis artikelen over Bijbelse thema’s en

Lees meer