Boeken - Nederlands

‘Wij wensen Jezus te zien’ (Joh. 12:21). Met deze wens kwamen mensen op een dag naar Filippus. De schrijver van de Brief aan de Hebreeën spoort ons aan om voortdurend te kijken naar de Heere Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Die om d

Lees meer

Ongewijzigde herdruk met een nieuwe omslag. Limited edition, beperkte oplage. In het laatste Bijbelboek spreekt God op een bijzondere manier tot ons. De Openbaring is voor velen een gesloten Boek, en toch legt God ons daarin Zijn plannen en gedachten voo

Lees meer

Titel: Olga, kind van de Goelag Auteur:   Bernard Paquien 146 pag., gebonden boek, 100 grams papier, formaat A5 ISBN: 978 90 5907 5771

Lees meer

In dit prachtige boek laat de schrijver op een hartverwarmende manier fundamenten zien van de Christelijke geloofswaarheid. Het gaat om waarheden die de basis vormen van ons geloof, van ‘het geloof’, waarvoor we volgens de Brief van Judas moeten strijden,

Lees meer

Een bijzonder noodzakelijke overdenking over de inspiratie, de heiligheid en het gezag van de Bijbel, het Woord van God. De schrijver gaat ook uitvoering in op de principes voor Bijbelvertaling, en op moderne vertalingen die afwijken van Gods gedachten. A

Lees meer

De Aantekeningen op de Pentateuch (vijf Boeken van Mozes) van C.H. Mackintosh zijn veel gelezen boeken en in diverse talen vertaald. De boeken bevatten een rijkdom aan verklaringen en overdenkingen over de betekenis van bijvoorbeeld de offers en de tabern

Lees meer

Vergelijkende Bijbelstudies in de vier Evangeliën Waarom zijn er zulke verschillen tussen de vier Evangeliën? Waarom vermeldt de ene schrijver bepaalde uitdrukkingen en gebeurtenissen wel, en de andere niet? Waarom is de volgorde van de gebeurtenissen ve

Lees meer

Met dit schitterende boek hebt u deel 1 van een tweedelige uitleg over de gelijkenissen in handen. Dit deel houdt zich vooral bezig met een deel van de gelijkenissen in het Evangelie naar Mattheüs. In Zijn grote genade maakt God ons in Zijn Woord bekend

Lees meer

Een verfrissing voor alle moeders die midden in de stress van de opvoeding zitten! Een verfrissend vormgegeven doorgeefluik voor rust en kalmte. De schrijfster wijst ons als moeders op onze hemelse Vader, Die alles in Zijn hand heeft en Die door de Heere

Lees meer

Wat kan een herder uit het Midden-Oosten ons veel over deze bekende 'Herderspslam' vertellen! Als u 20 of meer exemplaren bestelt, krijgt u een korting van 40% op de normale prijs. Aantal pagina's: 24 Bindwijze: geniet

Lees meer

Een beschouwen over de Brief aan de Romeinen. Een belangrijke Brief die o.a. handelt over grondbeginselen van het geloof; van de mens in zijn persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God.Een ongewijzigde fotografische herdruk van een eerdere uitgave.

Lees meer