E-books

Aantal pagina’s: 88Bindwijze: paperback

Lees meer

Aantal pagina’s: 174Bindwijze: paperback

Lees meer

Het leven van Jozef: zijn heerlijkheid bij de vader, zijn verwerping en verkoop naar Egypte, zijn verheerlijking op de troon als onderkoning - prachtige beelden van de Heer Jezus, die door lijden tot heerlijkheid ging.Mooie, full-colour omslag. Aantal

Lees meer

Aantal pagina’s: 128Bindwijze: paperback

Lees meer

Wanneer we over de heerlijkheid en de grootheid van de Heere Jezus Christus nadenken moeten we dicht bij de Schrift blijven. We moeten er voor waken dat we ons niet laten leiden door menselijke opvattingen want geen mens is immers in staat om te doorgrond

Lees meer

Deze studie gaat over Heer Jezus. Omdat dat onderwerp erg uitgebreid is, is de studie opgedeeld in vijf delen.Elk deel gaat over een verschillende periode in Zijn leven en is gekoppeld aan een bepaald dorp in Israël. Deze periodes speelden zich af in de

Lees meer

God had aan Mozes precies voorgeschreven hoe de Tabernakel gemaakt moest worden en toen de bouw voleindigd was, was het gemaakt 'zoals de HEERE geboden had' (Ex. 39:43). De Tabernakel, de woonplaats van God bij Zijn volk en de daarmee verbonden eredienst

Lees meer

Een schitterend en hartverwarmend boek over de opname van de gelovigen en Christus komst in heerlijkheid op aarde. aantal pagina's: 120  

Lees meer